Đọc thẻ RFID bằng đầu đọc Impinj R700 qua giao diện web

Giới thiệu Đầu đọc thẻ RAIN RFID Impinj R700 được tích hợp tính năng [Impinj[...]

Giới thiệu về phần mềm Speedway Connect trên đầu đọc Impinj

Speedway Connect là phần mềm được cấp phép bởi Impinj sử dụng để chạy trên[...]

Hướng dẫn đặt địa chỉ IP tĩnh trên đầu đọc thẻ RFID Impinj Speedway

Đầu đọc thẻ RFID Impinj Speedway hoàn toàn có thể thay đổi địa chỉ IP[...]