Đọc thẻ RFID bằng đầu đọc Impinj R700 qua giao diện web

Giới thiệu

Đầu đọc thẻ RAIN RFID Impinj R700 được tích hợp tính năng [Impinj IoT Device interface] khác với tính năng [Impinj LLRP Interface] thông thường. Bạn có thể thử nghiệm khả năng đọc thẻ và khám phá cài đặt của đầu đọc thẻ Impinj R700 thông qua REST API. Bài viết này sẽ mô tả cách bật tính năng [Impinj IoT Device interface], sử dụng trình duyệt web để tạo cấu hình và đọc thẻ RFID.

Chú ý: Với các firmware phiên bản 7.4.1 trở về trước, [Impinj IoT Device Interface] được hiển thị dưới dạng [RESTful Interface] trong giao diện web của đầu đọc.

Yêu cầu chuẩn bị

  • Đầu đọc Impinj R700
  • Ăng ten RFID, kết nối với cổng 1 của đầu đọc thẻ RFID Impinj R700
  • Một hoặc nhiều thẻ RFID
  • Máy tính ( mình sử dụng máy tính chạy Windows 11 )
  • Trình duyệt web ( Google Chrome )
  • Command Promt ( Có sẵn trên Windows )

Bật giao diện Impinj IoT Device Interface

Bạn có thể tương tác với đầu đọc Impinj R700 thông qua giao diện Impinj IoT với 2 cách khác nhau, Web UI hoặc cấu hình đầu đọc API REST.

Mặc định, Impinj R700 được sử dụng cấu hình [Impinj LLRP Interface]. Sau đây là cách chuyển đổi thành giao diện [Impinj IoT Device Interface]

1. Truy cập vào giao diện người dùng web bằng cách nhập tên Host của Impinj R700 hoặc địa chỉ IP vào URL của trình duyệt như sau

http://impinj-xx-xx-xx
(xx-xx-xx là 3 cặp địa chỉ MAC cuối cùng của Impinj R700)

hoặc

http://<địa chỉ IP của Impinj R700>

Ở đây mình chọn cách 1, truy cập bằng dịa chỉ MAC: http://impinj-14-2f-ea/

2. Sau khi truy cập và đăng nhập bằng user mặc định ( username: root – password: impinj ), ở phía bên phải giao diện, tại [READER INTERFACE], nhấp vào menu kéo xuống tại [Available Interfaces] và chọn [Impinj IoT Device Interface]

3. Tiếp túc nhấp vào liên kết [Update] để áp dụng thay đổi. Nhấp chọn [OK] khi được yêu cầu xác nhận.

4. Sau khi cập nhật, tại mục [READER], bên dưới [Reader Interface] sẽ xuất hiện thêm một dòng mới có tên là [Web Interface]

5. Khởi động lại Impinj R700 bằng cách nhấp vào liên kết [Reboot]

Cách cài đặt cấu hình

1. Sau khi hoàn tất theo các bước ở trên, bạn hãy nhấp vào [Preview] tại mục [Web Interface]. Lúc này giao diện [Inventory Presets] sẽ được mở ra.

2. Tiếp theo, nhấp vào nút [Create New Inventory Preset]

3. Nhập các giá trị sau vào các trường tương ứng, các trường còn lại có thể để trống

Field Value
Preset ID NhatMinh
Antenna Port 1
Transmit Power 2200 
Session 2
Population Est. 32
Receive Sensitivity -70
FastID Enabled
Search Mode Dual Target
RF Mode 3

Lưu ý: Transmit Power ( công suất ) đặt là 2200 tương đương với 22 dBm. Có thể thay đổi bằng cách tăng hoặc giảm. Ví dụ: 1875 là 18,75 dBm.

4. Sau khi hoàn tất, hãy bấm vào [Submit].

Thử nghiệm chức năng đọc thẻ

1. Mở cửa sổ Command Promt, nhập lệnh sau và bấm enter

curl -G -4 http://<địa chỉ IP hoặc tên máy chủ>/api/v1/data/stream

Lưu ý: Nếu đầu đọc của bạn đang chạy firmware 7.4.0 với cài đặt mặc định, hãy sử dụng lệnh sau

curl -G -4 -k https://root:impinj@<địa chỉ IP hoặc tên máy chủ>/api/v1/data/stream

Bây giờ, chương trình CMD đã được kết nối với đầu đọc Impinj R700 và đang đợi luồng dữ liệu trả về

2. Quay lại giao diện [Inventory Presets], chọn quay về trang chủ ở góc trái màn hình, bấm vào nút [Start] với cấu hình chúng ta vừa tạo

3. Lúc này, trên màn hình CMD sẽ xuất hiện một thứ gì đó tương tự như sau:

Điều đó có nghĩa là các cài đặt của chúng ta đang chạy chính xác và sẵn sàng đọc cũng như trả về thông tin của thẻ RFID.

4. Đặt một thẻ RFID lên trên ăng ten, bạn sẽ thấy trên chương trình CMD sẽ hiển thị thông tin của thẻ như bên dưới

5. Để dừng đọc thẻ, hãy bấm vào nút [Stop] trên giao diện [Inventory Presets]

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng trình duyệt web để thử nghiệm theo cách sau đây

Hãy mở thêm 1 cửa sổ trình duyệt và truy cập theo đường dẫn

http://<địa chỉ IP hoặc tên máy chủ>/api/v1/data/stream

Sau đó, tại giao diện [Inventory Presets], bấm nút [Start]. Ngay lúc này, bạn sẽ thấy dữ liệu được trả về ngay lập tức

Để dừng đọc thẻ, hãy bấm vào nút [Stop] trên giao diện [Inventory Presets]

Xem thêm bài viết: Hướng dẫn sử dụng Inventory Mode trong ItemTest Impinj Speedwayr

Tham khảo: Impinj

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *