giải pháp rfid

RFID VÀ RAIN RFID LÀ GÌ?

Radio Frequency IDentification (RFID) là một hình thức giao tiếp không dây sử dụng sóng vô tuyến để xác định và tìm các đối tượng cần quản lý. RFID là một thuật ngữ chung bao gồm các tần số và tiêu chuẩn khác nhau, bao gồm cả NFC và RAIN

RAIN RFID là một hệ thống công nghệ không dây thụ động, không tốn pin, kết nối hàng tỷ vật dụng hàng ngày với Internet. Các kết nối này cung cấp dữ liệu phong phú, theo thời gian thực và thông tin chi tiết, cho phép doanh nghiệp và người tiêu dùng xác định, định vị, xác thực và tương tác với từng mặt hàng. RAIN RFID được sử dụng trong nhiều ứng dụng, bao gồm quản lý hàng tồn kho, theo dõi tài sản và xác minh lô hàng. RAIN là công nghệ phát triển nhanh nhất của thị trường RFID và sử dụng một tiêu chuẩn toàn cầu duy nhất: UHF Gen 2 (ISO / IEC 18000-63).

VIDEO SẢN PHẨM VÀ ỨNG DỤNG