Hướng dẫn đặt địa chỉ IP tĩnh trên đầu đọc thẻ RFID Impinj Speedway

Đầu đọc thẻ RFID Impinj Speedway hoàn toàn có thể thay đổi địa chỉ IP từ mặc định là DHCP thành 1 địa chỉ IP tĩnh. Để làm được điều này, trước tiên chúng ta cần kết nối thiết bị đọc thẻ RFID Impinj với cổng Ethernet hoặc cổng Console trên đầu đọc Impinj.

Các bước cài đặt địa chỉ IP tĩnh cho đầu đọc

B1: Tải xuống và cài đặt PuTTY tại đây: http://www.putty.org/

B2: Sau khi cài đặt, khởi chạy PuTTy với quyền cao nhất ( chuột phải chọn Run as Administrator )

B3: Trên màn hình “PuTTy Configuration”, tùy thuộc vào cổng kết nối, hãy làm theo các bước bên dưới đây

A. Nếu bạn lựa chọn kết nối với cổng Ethernet trên đầu đọc thẻ RFID Impinj Speedway

 • Chọn “Connection Type” là SSH ( mặc định )
 • Mục “Host Name (or IP address)” hãy điền tên đầu đọc Impinj theo định dạng sau: “speedwayr-xx-yy-zz” trong đó xx-yy-zz là 6 số cuối địa chỉ MAC của đầu đọc.

B. Nếu bạn lựa chọn kết nối với cổng Console trên đầu đọc RFID Speedway

 • Chọn “Connection Type” là Serial.
 • Mục “Serial line”, nhập số cổng COM
 • Mục “Speed” nhập 115200.

B4: Bấm vào Open.

B5: Màn hình sẽ hiển thị yêu cầu đăng nhập trên RShell. Nếu bạn thấy màn hình trống, hãy nhấn phím “Enter” một lần.

B6: Nhập thông tin đăng nhập và mật khẩu như sau (mật khẩu có thể không hiển thị khi bạn nhập chúng)

 • Tên đăng nhập: root
 • Mật khẩu: impinj

B7: Khi đã đăng nhập thành công, bạn sẽ thấy màn hình thông báo như ảnh bên dưới đây

B8: Để tìm ra địa chỉ IP của đầu đọc thẻ RFID Impinj Speedway, hãy nhập lên màn hình RShell cú pháp sau

 > show network summary

Kết quả (như hình bên dưới) sẽ cho chúng ta thấy một số điều:

 • ipAddressMode = ‘Dynamic’ có nghĩa là đầu đọc thẻ RFID Impinj này được thiết lập để địa chỉ IP được cấp tự động thông qua DHCP. Nếu đầu đọc Impinj Speedway này được đặt thành địa chỉ IP tĩnh, nó sẽ thông báo ‘Static’
 • ipAddress = ‘192.168.0.20’ cho biết đây là địa chỉ IP cho đầu đọc thẻ RFID Speedway này.

B9: Để thay đổi địa chỉ IP, hãy nhập câu lệnh sau trên màn hình RShell

Để cấu hình đầu đọc thẻ RFID Speedway thành DHCP

 > config network ip dynamic

Để cấu hình đầu đọc thẻ RFID Speedway thành địa chỉ IP tĩnh:

> config network ip static xxx.xxx.xxx.xxx

(trong đó xxx là giá trị từ 1 đến 255. Ví dụ: “config network ip static 192.168.0.20”)

hoặc

> config network ip static xxx.xxx.xxx.xxx  xxx.xxx.xxx.xxx  xxx.xxx.xxx.xxx  xxx.xxx.xxx.xxx

(ví dụ: nếu nhập: config network ip static 192.168.0.20 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.255″ thì bạn sẽ cấu hình thiết bị tương ứng với địa chỉ IP, Netmask , Gateway và Broadcast Address, tất cả chuỗi IP được phân tách bằng dấu cách)

Để thoát khỏi giao diện RShell, hãy nhập nội dung sau

> exit

Cách tìm số cổng COM

 1. Nhấn phím Windows và R cùng một lúc. Hộp thoại Run mở ra.
 2. Nhập devmgmt.msc và nhấp vào nút OK. Nếu có hộp thoại cảnh báo. Chọn Yes
 3. Trong mục Device Manager, bấm chọn mở rộng Port (COM & LPT).
 4. Tìm mục “USB Serial Port (COMx)”. Sử dụng số cổng COM này để sử dụng kết nối Serial của PuTTY (trong ví dụ bên dưới là COM4).

Nguồn: Impinj

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *