Hướng dẫn lắp đặt đầu đọc RFID Hopeland CL7206B5A

1. Giới thiệu Hopeland CL7206B7A là đầu đọc UHF RFID suất cao được tích hợp[...]

Hướng dẫn lắp đặt cổng kiểm soát RFID UHF Hopeland I3

Giới thiệu Hopeland I3 là một hệ thống cổng kiểm soát RFID UHF thông minh,[...]

Các điểm lưu ý khi sử dụng đầu đọc Hopeland HF380

Lưu ý khi sử dụng Hopeland HF380 Bảo trì hàng ngày Bảo dưỡng đầu đọc[...]

Hướng dẫn quản lý hệ thống đầu đọc Hopeland HF380

1. Quản lý hệ thống Menu quản lý hệ thống bao gồm quản lý hệ[...]

Hướng dẫn chỉnh thông số đầu đọc RFID Hopeland HF380

Login vào hệ thống Login Nên sử dụng Google Chrome để đăng nhập. Khi đăng[...]

Hướng dẫn cài đặt đầu đọc RFID Hopeland HF380

Lưu ý trước khi cài đặt Để đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường[...]