Hướng dẫn sử dụng đầu đọc RFID UHF Chainway R5

1. Giới thiệu 1.1 Chainway R5 R5 là thiết bị đọc RFID UHF di động[...]

Hướng dẫn sử dụng đầu đọc RFID UHF Chainway C72

1. Giời thiệu 1.1 Chainway C72 Thiết bị đọc thẻ RFID di động UHF Chainway[...]

Hướng dẫn sử dụng đầu đọc RFID UHF Chainway R3

Chainway R3 là đầu đọc thẻ RFID UHF với phạm vị đọc ngắn, được thiết kế dành[...]