RSSI là gì? Vai trò của RSSI trong các ứng dụng RFID

RSSI LÀ GÌ?

RSSI là viết tắt của Received Signal Strength Indication. Là chỉ số đo cường độ tín hiệu của các thẻ RFID khi trả về đầu đọc. Có thể coi RSSI là một chỉ số để đo khoảng cách giữa thẻ RFID và thiết bị đọc thẻ. Khi thẻ càng gần thiết bị đọc thẻ thì cường độ tín hiệu càng lớn và ngược lại.

Các mức công suất thường được đo bằng đơn vị decibel / miliwatt ( dBm )

RSSI là gì? Vai trò của RSSI trong hệ thống ứng dụng RFID
RSSI là chỉ số tín hiệu của thẻ RFID

RSSI được sử dụng như thế nào?

Trong các ứng dụng UHF RFID, các giá trị RSSI được sử dụng để theo dõi mức độ phản hồi của một thẻ cụ thể trong vùng đọc thẻ. Khi đọc các thẻ khác nhau, nếu các thẻ RFID đều nằm trong một môi trường lý tưởng và tương tự nhau, thì RSSI có thể là một chỉ số đáng tin cậy để tính toán khoảng cách của thẻ

Tuy nhiên, trên thực tế thì các giá trị RSSI không cung cấp phép đo chính xác khoảng cách của thẻ RFID tính từ ăng ten trong hệ thống RFID. Điều này do nhiều yếu tố môi trường và điều đó có thể ảnh hưởng đến phạm vi đọc của thẻ trong hệ thống RFID. Chính vì điều này, chỉ số RSSI không phải là một phép đo chính xác để sử dụng khi tính toán khoảng cách thẻ, thay vào đó là các giá trị dữ liệu khác về thẻ như tốc độ đọc của thẻ (số lần thẻ được đọc mỗi giây) và thời gian phản hồi (lượng thời gian thẻ cần để phản hồi lần đầu tiên).

Đối với thẻ RFID active, RSSI là yếu tố quan trọng để xác định vị trí của tài sản được gắn thẻ. Vì thẻ RFID active sẽ phát tín hiệu của nó thay vì dựa vào việc tán xạ ngược tín hiệu như thẻ Passive. Các giá trị RSSI của mỗi thẻ sẽ tỷ lệ thuận với khoảng cách giữa ăng-ten RFID và thẻ. Tuy nhiên, RSSI trong các ứng dụng RFID Active vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như đa đường và xung đột tín hiệu. Vì vậy bất kỳ tính toán nào về khoảng cách sẽ cần phải xem xét kĩ những yếu tố này.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *