Hướng dẫn tiêu diệt ( hủy ) thẻ RFID – Promag UE600

Tiêu diệt thẻ – Kill Tag

Với tính năng này của đầu đọc thẻ Promag UE600, người dùng có thẻ hủy một thẻ RFID. Cần lưu ý khi sử dụng chức năng này vì thẻ RFID khi đã hủy, nó sẽ không thể đọc lại. Chính vì vậy cần quản lý và xác định rõ ràng trước khi hủy thẻ RFID.

Chú ý: Tính năng hủy thẻ sẽ không hoạt động nếu thẻ RFID không thay đổi Kill Password mặc định (00000000)

Các bước thực hiện

[Bước 1]: Tại màn hình sau khi kết nối, chọn Analytic Tag

[Bước 2]: Đặt thẻ RFID lên trên đầu đọc và chọn chế độ Kill

[Bước 3]: Điền đúng Kill Password và bấm [Executed], sau đó màn hình xác nhận hiện lên và bấm xác nhận.

Sau khi xác nhận, trạng thái hiện lên [Kill Tag Successful!] là thẻ đã được hủy thành công. Chúng ta có thể quay lại chức năng đọc thẻ RFID của UE600 để thử đọc lại, lúc này thẻ sẽ không còn đọc được nữa.

Như vậy, sau hướng dẫn trên, các bạn đã biết cách để hủy một thẻ RFID, điều này sẽ giúp các bạn hủy bỏ các thẻ RFID không còn giá trị sử dụng trong hệ thống nữa, tránh bị đọc nhầm lẫn với các thẻ đang hoạt động. Chúc các bạn thành công.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *