Hướng dẫn ghi thẻ – Promag UE600

Ghi thẻ – Write Tag

Chức năng này sẽ giúp cho bạn sử dụng Promag UE600 để ghi được thông tin vào các trường dữ liệu như EPC, User Memory. Có nhiều cách để ghi thẻ, ví dụ như điền trực tiếp dữ liệu vào để ghi, tạo danh sách dữ liệu sau đó ghi lần lượt, hoặc nhập file dữ liệu và in theo file đó.

đầu đọc để bàn rfid uhf promag ue600

Cách 1: Điền trực tiếp dữ liệu để ghi

[Bước 1]: Sau khi kết nối đầu đọc thẻ Promag UE600 với máy tính bằng phần mềm UHF Tag Manager, chọn [Analyze Tag]

[Bước 2]: Đặt thẻ cần ghi lên trên đầu đọc thẻ UE600 để đầu đọc phân tích thẻ trước.

Lưu ý: Đặt lên trên mắt cảm biến để đầu đọc nhận diện và bắt đầu đọc thẻ

[Bước 3]: Sửa dữ liệu muốn ghi bên trong trường EPC hoặc User Memory hay Reserved Memory (Kill Password và Access Password). Sau đó chọn Write và bấm [Execute] để ghi thẻ. Sau khi ghi thành công, bên dưới sẽ có dòng trạng thái [Write Tag Successful!]

Ghi chú: Thẻ RFID chúng tôi đang sử dụng có bộ nhớ EPC là 128 Bits tương đương 32 ký tự và User Memory là 512 Bits tương đương 128 ký tự. Dữ liệu ghi trong 2 trường này chỉ được ghi chuỗi Hexadecimal

Cách 2: Ghi thẻ theo danh sách tạo trước

[Bước 1]: Sau khi kết nối với thiết bị, chọn chức năng [Write Tag]

[Bước 2]:Tại mục Epc LengthUser Data Length, điền độ dài của chuỗi kí tự định ghi vào thẻ ( đơn vị tính bằng Bytes ).

Bấm dấu [ + ] để thêm dòng dữ liệu và điền dữ liệu muốn ghi tương ứng, bao nhiêu thẻ thì bấy nhiêu dòng dữ liệu

[Bước 3]: Sau khi tạo xong danh sách, người dùng tiến hành đặt lần lượt từng thẻ lên đầu đọc, khi nào đèn nháy xanh và dòng trạng thái hiện lên [Write Tag Ok], người dùng có thể chuyển sang thẻ kế tiếp.

Tại mục Completed Area sẽ hiển thị các dữ liệu đã được ghi vào thẻ RFID, một thẻ nếu được đặt lên 2 lần thì cũng sẽ sử dụng 2 dòng dữ liệu, lần sau sẽ ghi đè lên lần trước, trường hợp người dùng không muốn ghi đè vào thẻ đã ghi có thể tích chọn Check Mode

Cách 3: Ghi thẻ bằng file danh sách

Cách này tương tự như cách thứ 2, chỉ khác rằng người dùng sẽ tạo trước  danh sách và lưu một file *.csv, sau đó tải lên phần mềm để tiến hành ghi thẻ RFID một cách nhanh chóng.

Dữ liệu tải lên sẽ có định dạng là [xxxxxx,yyyyyyy] cho mỗi dòng trong đó x là trường EPC và y là trường User.

Nếu chỉ ghi User, người dùng có thể ghi [ ,yyyyyyy]

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *