Các loại chip (IC) sử dụng phổ biến trong thẻ RFID UHF

Phân biệt các loại chip phổ biến bên trong thẻ RFID UHF

Chip RFID là gì?

Chip RFID là mạch tích hợp (IC) bên trong, là một thành phần nằm trong cấu trúc của thẻ RFID. Mặc dù kích thước nhỏ, chúng là những vi mạch tích hợp cao chứa tất cả các thành phần của bộ điều khiển, bộ nhớ và bộ vi xử lý.

Con chip hoạt động bằng cách nhận năng lượng thông qua sóng mà ăng-ten phát ra từ đầu đọc thẻ RFID. Sau đó dùng năng lượng đó thẻ phát tín hiệu ngược trở lại cho đầu đọc.

Các mạch tích hợp mới với công nghệ mới nhất đang được tung ra mỗi ngày, với bộ nhớ bên trong tăng lên và chất lượng cao hơn. Ngày nay, chúng có vô số khả năng và tính năng, chẳng hạn như thêm mật khẩu, chức năng mã hóa dữ liệu và hệ thống báo động EAS. Có những loại chip khác kết hợp công nghệ UHF RFID với công nghệ NFC, chẳng hạn như EM4423

Nhà sản xuất chính các loại chip RFID

Có 2 nhà sản xuất chính là Impinj và NXP Semiconductors.

Các loại chip được sử dụng phổ biến nhất

Abbreviation Number EPC Memory User Memory TID Prefix TID Memory
Higgs 3 Alien Higgs 3 96-bit 512-bit E200 3412 64 bits of serialized TID with 48-bit serial number
Higss 9 Alien Higgs 9 96/496-bit Up to 688-bit 48 bits of serialized TID with 32-bit serial number
Higgs 4 Alien Higgs 4 128-bit 128-bit 64 bits of serialized TID with 32-bit serial number
M4D Impinj Monza 4D 128-bit 32-bit E280 1100 96 bits of serialized TID with 48-bit serial number
M4i Impinj Monza 4i 256-bit 480-bit E280 1114 96 bits of serialized TID with 48-bit serial number
M4QT Impinj Monza 4QT 128-bit 512-bit E280 1105 96 bits of serialized TID with 48-bit serial number
R6-B Impinj Monza R6-B 96-bit E280 1171 96 bits of serialized TID with 48-bit serial number
R6 Impinj Monza R6 96-bit E280 1160 96 bits of serialized TID with 48-bit serial number
R6-A Impinj Monza R6-A 96-bit
R6-P Impinj Monza R6P 96/128-bit 64/32-bit E280 1170 96 bits of serialized TID with 48-bit serial number
M730 Impinj Monza M730 128-bit E280 1191 96 bits of serialized TID with 48-bit serial number
M750 Impinj Monza M750 96-bit 32-bit E280 1190 96 bits of serialized TID with 48-bit serial number
M770 Impinj Monza M770
M4E Impinj Monza 4E Up to 496-bit 128-bit E280 110C 96 bits of serialized TID with 48-bit serial number
X-2K Impinj Monza X-2K Dura 128-bit 2176-bit 96 bits of serialized TID
X-8K Impinj Monza X-8K Dura 128-bit 8192-bit 96 bits of serialized TID
im NXP im 256-bit 512-bit E280 680A 96 bits of serialized TID with 48-bit serial number
M5 NXP UCODE 5 128-bit 32-bit E280 1102 96 bits of serialized TID with 48-bit serial number
R6 NXP UCODE 6 96-bit E280 1160 96 bits of serialized TID with 48-bit serial number
U7 NXP UCODE 7 128-bit E280 6810 96 bits of serialized TID with 48-bit serial number
U7XM+ NXP UCODE 7+ 448-bit 2K-bit E280 6D92 96 bits of serialized TID with 48-bit serial number
U7XM-1k NXP UCODE 7XM 448-bit 1K-bit E280 6D12 96 bits of serialized TID with 48-bit serial number
U7XM-2k NXP UCODE 7XM 448-bit 2K-bit E280 6F12 96 bits of serialized TID with 48-bit serial number
U8 NXP UCODE 8 128-bit E280 6894 96 bits of serialized TID with 48-bit serial number
U9 NXP UCODE 9 96-bit E280 6995 96 bits of serialized TID with 48-bit serial number
UDNA NXP UCODE DNA 224-bit 3K-bit E2C0 6892 96 bits of serialized TID with 48-bit serial number
UDNA C NXP UCODE DNA City 224-bit 1K-bit 96 bits of serialized TID
UDNA T NXP UCODE DNA Track 448-bit 256-bit 96 bits of serialized TID
I2C NXP UCODE I2C 160-bit 3328-bit 96 bits of serialized TID with 48-bit serial number
G2iM NXP UCODE G2iM 256-bit 320/640-bit E200 680A 96 bits of serialized TID with 48-bit serial number
G2iM+ NXP UCODE G2iM+ 448-bit 512-bit
G2iL NXP UCODE G2il 128-bit E200 6806 64 bits of serialized TID with 32-bit serial number
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *