Các loại bộ nhớ bên trong thẻ RFID UHF

Xác định các loại bộ nhớ bên trong thẻ RFID

Để biết được dung lượng mà mỗi thẻ RFID có thể lưu trữ, bạn có thể tham khảo thông số kỹ thuật của thẻ. Bên trong mỗi một thẻ RFID Gen 2 sẽ bao gồm ăng ten và một con IC chứa 4 loại bộ nhớ: Reserved, EPC, TID, User. Mỗi một loại bộ nhớ đều có chức năng và khả năng lưu trữ khác nhau.

Khi bắt đầu một hệ thống RFID, bạn cần biết cách lựa chọn thẻ RFID và việc xác định được các loại bộ nhớ bên trong thẻ RFID mà mình sẽ sử dụng cũng phần nào giúp được các bạn chọn đúng thẻ RFID cho ứng dụng của mình.

monza-r6 memory

Reserved Memory

Bộ nhớ này sẽ lưu trữ mật khẩu “Kill” và mật khẩu “Access” ( mỗi loại được phép chứa 32 bit dung lượng). Mật khẩu “Kill” sẽ vô hiệu hóa thẻ vĩnh viễn và thường rất ít khi được sử dụng đến, còn mật khẩu “Access” được sử dụng để đặt mã khóa cũng như mở khóa khả năng ghi dữ liệu vào thẻ. Bộ nhớ này chỉ có thể ghi nếu bạn muốn đặt một mật khẩu nhất định. Hầu hết mọi ứng dụng đều không sử dụng đến bộ nhớ này trừ khi các ứng dụng đó có chứa dữ liệu nhảy cảm, nó không thể lưu trữ được thông tin gì khác ngoài hai loại mật khẩu nói trên.

TID Memory

Đây là bộ nhớ chỉ có nhà sản xuất được sử dụng khi họ sản xuất con chip bên trong thẻ RFID, họ dùng để lưu số ID của thẻ và số ID này là duy nhất và sẽ không trùng lặp với bất kì thẻ RFID nào khác, xác xuất để gặp hai thẻ có ID trùng nhau là rất rất thấp. Thường thì bộ nhớ này sẽ không thể thay đổi được.

EPC Memory

Bộ nhớ này sẽ lưu mã EPC hay mã sản phẩm điện tử ( Electronic Product Code ). Nó có thể lưu trữ tối thiểu 96 bit dữ liệu, bộ nhớ EPC thường được sử dụng trong hầu hết các ứng dụng nếu chung chỉ cần bộ nhớ 96 bit. Có một số thẻ có dung lượng bộ nhớ EPC cao hơn và đây cũng chính là bộ nhớ đầu tiên có thể ghi dành cho người dùng.

User Memory

Nếu người dùng cần nhiều bộ nhớ hơn bộ nhớ EPC có sẵn, các loại chip IC cung cấp User Memory mở rộng có thể lưu trữ nhiều thông tin hơn. Khi nói đến User Memory, không có tiêu chuẩn nào về dung lượng bit có thể ghi trên mỗi thẻ. Thông thường, bộ nhớ mở rộng không quá 512 bit, nhưng có một số thẻ bộ nhớ cao với bộ nhớ lên đến 4K hoặc 8K byte. Đây là bộ nhớ thứ hai có thể ghi dành cho người dùng sử dụng.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *