Hướng dẫn cấu hình cho đầu đọc thẻ RFID Promag PCR330

Cách điều chỉnh cấu hình đầu đọc thẻ RFID PCR330 Giới thiệu Promag PCR330 là[...]

Hướng dẫn tiêu diệt ( hủy ) thẻ RFID – Promag UE600

Tiêu diệt thẻ – Kill Tag Với tính năng này của đầu đọc thẻ Promag[...]

Hướng dẫn đọc thẻ – Promag UE600

Đọc thẻ – Read Tag Chức năng đọc thẻ trên đầu đọc Promag UE600 cũng[...]

Hướng dẫn sao chép thẻ – Promag UE600

Sao chép thẻ – Copy Tag Tính năng sao chép thẻ trên đầu đọc thẻ[...]

Hướng dẫn khóa thẻ RFID – Promag UE600

Khóa thẻ – Lock tag Chức năng khóa thẻ trên đầu đọc thẻ RFID Promag[...]

Hướng dẫn ghi thẻ – Promag UE600

Ghi thẻ – Write Tag Chức năng này sẽ giúp cho bạn sử dụng Promag[...]

Cách kết nối đầu đọc RFID 125kHz Promag GP30 bằng RS232

Giới thiệu Đầu đọc thẻ RFID EM125Khz GP30 là đầu đọc được sản xuất bởi[...]