Giới thiệu về phần mềm Speedway Connect trên đầu đọc Impinj

Speedway Connect là phần mềm được cấp phép bởi Impinj sử dụng để chạy trên[...]

Hướng dẫn sử dụng Inventory Mode trong ItemTest Impinj Speedwayr

Bài viết này sẽ hướng dẫn thiết lập công cụ phần mềm ItemTest với đầu[...]

Hướng dẫn đặt địa chỉ IP tĩnh trên đầu đọc thẻ RFID Impinj Speedway

Đầu đọc thẻ RFID Impinj Speedway hoàn toàn có thể thay đổi địa chỉ IP[...]